MinKör Logo

MinKör-nätverket förenar öppna barn- och ungdomskörer till en gemensam verksamhet. Målsättningen med MinKör-projektet är att främja barn och ungas möjligheter till sång, gemenskap och välmående. Vår finländska kultur har alltid ljudit genom sång.

MinKör är ett projekt vars syfte är att få alla barn att sjunga. MinKör/MunKuoro är ett nationellt nätverk för körsångare och körledare. Nätverket upprätthålls av DUNK och Nuorten Kuoroliitto. Verksamheten är öppen för alla barn och unga och i kören lär man sig både att sjunga och samverka med andra.

MinKörs principer

1.

MinKör är öppen för alla barn och unga.

MinKör välkomnar alla barn och unga, oberoende av bakgrund, kunskapsnivå eller andra faktorer. MinKör har inga inträdesprov och man behöver inte ha tidigare musikhobbyerfarenhet för att delta. I MinKör beaktar vi allas olika bakgrund, religion och kulturella tillhörighet.

2.

MinKör undervisar barnen i sång.

I MinKör är det viktigt att alla får njuta av sin egen sångröst och att hitta sångarglädjen. Sångkunskap är en färdighet som både kan läras ut och som ständigt utvecklas. Sångkunskapen tillhör alla. MinKör-nätverket stöder körledarna i sångundervisningen.

3.

I MinKör hörs allas röst.

I MinKör har alla möjlighet att påverka repertoaren och verksamheten. MinKör-nätverket utvecklas på basen av den respons koristerna och körledarna ger.

4.

I MinKör lär vi oss att samarbeta med andra.

I MinKör lär vi oss gemenskap, att bemöta andra med respekt, att uppskatta mångfald, ledarskapsfärdigheter samt att uttrycka sig själv. I MinKör förbinder vi oss att följa de gemensamma målsättningarna.

5.

I MinKör-nätverket är du inte ensam.

Verksamheten i MinKör-nätverket utvecklar vi tillsammans. Medlemmarna erbjuds olika träffar, utmaningar, tävlingar och utbildningar. Att vara medlem i MinKör innebär att vi gör saker tillsammans och delar gemensamma upplevelser.